Home / יצוא לטורקיה

יצוא לטורקיה

יצוא לטורקיה

קובלט סחר מציעה מגוון שרותים ליצואנים המעוניינים להתרחב לשוק הטורקי המונה למעלה מ-80 מיליון תושבים:

 • חקר ואפיון שוק קיים
 • ניתוח מבנה השוק והדרך הכדאית והנכונה לחדירה לשוק
 • איתור מפיצים עיקריים במידת הצורך
 • הפצה ישירה
 • סיוע לוגיסטי
 • ליווי ותרגום לפגישות עם לקוחות / מפיצים פוטנציאלים.

על פי מכון הייצוא, תורכיה היא במקום השלישי אחרי ארה"ב ובריטניה ביעד ליצוא סחורות מישראל. סך הייצוא של ישראל לתורכיה.

היקף היצוא לטורקיה עמד בשנת 2014 על סך 2.4 מיליארד דולר סכום המשקף עליה של 6.1% ביחס ליצוא אשתקד.

כ-400 חברות ישראליות מייצאות לטורקיה, להלן התחומים העיקריים:

 • כימיקלים וזיקוקי נפט
 • גרוטאות ומתכת למחזור
 • מכונות בתחום הדפוס, הרובוטיקה, ההשקיה והמזון
 • ציוד ומערכות בתחום האנרגיה החלופית, חשמל, ואלקטרוניקה
 • יצוא המינרלים
 • גומי והפלסטיק
 • המזון והמשקאות
 • חקלאי

יצוא לטורקיה – יתרון:

 

לייעוץ ביצוא לטורקיה – קובלט סחר